Historien om Gimle basketballklubb og Stiftelsen Gimlehallen

Gimle basketballklubb ble offisielt stiftet på Gimle skole i 1972. I mange år het klubben Gimle skoles basketballklubb. Aktivitetsleder Svein Jansen og gymnastikklærer Jon Sverre Fauske var viktige støttespillere i oppstarten av Gimle skoles basketballklubb.

Svein Jansen arrangerte en rekke fritidsaktiviteter for elevene, og et av tilbudene var volleyballkurs med Jon Sverre Fauske. Kurset varte ti ganger, og til oppvarming ble det spilt basketball. Da kurset var ferdig spurte elevene om de kunne få fortsette aktiviteten på egenhånd, og de alltid velvillige lærerne tillot dette. Overlatt til seg selv sluttet guttene med volleyball og fortsatte med oppvarmingen. Høsten 1972 fikk guttegjengen treningstid i Haukelandshallen under egen ledelse, og fortsatte men da med basketball. Samme høst ble klubben stiftet.

Interessen for basketball var sterkt økende, og i løpet av fem år hadde klubben 10 lag i ulike aldersklasser. Håndballklubbene og andre idretter hadde belagt mye av treningstiden i idrettshallene, og basketballklubben slet med å finne treningstid til alle lagene sine. Gimle skole monterte da basketballkurver i aulaen på skolen, og klubben slapp til med flere lag som hadde ukentlig treningstid på betonggulvet på skolen.

Klubben kjempet videre for å få mer treningstid etter hvert som aktiviteten økte, og klubbledelsen fant snart ut at de måtte gå andre veier hvis de skulle klare å gi tilbud til alle som ville spille basketball. Klubben hadde ambisjoner om å bli en stor og betydningsfull klubb, og allerede i 1979 rykket herrelaget opp i 1.divisjon (i dag kalt BLNO).

Men ambisjonene var fremdeles store, og tidlig på 80-tallet ble planene om å bygge egen hall godkjent. Resultatet ble en ny basketballhall på Slettebakken i 1984, et fantastisk dugnadsbygg som betyr mye for basketballmiljøet i Bergen den dag idag. I tillegg til breddesatsing har klubben elitelag både på dame og herresiden. Det å ha en egen hall har vært et viktig bidrag for å kunne gi spillere i alle aldre et godt treningstilbud, og Gimle har gode resultater å vise til i eliteserien gjennom flere år.

Vel så viktig er satsing på barn og unge der Gimlehallen både er en treningsarena, og et sted der barn og unge utvikler et godt klubbfelleskap. Men det koster å drifte egen hall, og offentlige støtteordninger er svært begrenset. Etter noen år med vanskelig økonomi har en håndfull basketentusiaster jobbet med å få økonomien på fote. Gimle basketballklubb har ut fra erfaringene med vanskelig økonomi valgt å omorganisere klubben for å sikre et godt baskettilbud til medlemmene i tiden fremover. Omorganiseringen innebar bla. at det er opprettet flere arbeidsgrupper med konkrete ansvarsområder, og at det ble rekruttert flere medlemmer inn i styret til å gjennomføre dette. I tillegg ble Gimlehallen fra 01.01.2015 skilt ut som en egen stiftelse, slik at hallen som treningsarena ble best mulig sikret. En arbeidsgruppe ble nedsatt av årsmøte i Gimle basketballklubb i 2013 for å forberede opprettelsen av stiftelsen. Denne arbeidsgruppen ble senere det første styret i Stiftelsen sammen med en av våre viktigste støttespillere, Trond Mohn, som styremedlem.